Kongre Konu Başlıkları

Bölgesel Kalkınma

Denizyolu Ticareti

Dış Ticaret ve Lojistik Alanında Bilgi İşlem

Dış Ticaret, Lojistik ve Hukuki Mevzuat

Dış Ticaret, Lojistik ve İnovasyon

Dış Ticarette Gümrükleme

Dış Ticarette Teni Ödeme ve Teslim Şekilleri

Dünya Ticaretinde Lojistiğin Önemi

Enerji Ticareti ve Lojistiği

Girişimcilik

Havayolu Lojistik

Küresel Cazibe Merkezi

Küresel Taşıma Koridorları

Liman, Serbest Bölge, Depo Yönetimleri

Lojistik Köy, Lojistik Merkezleri

Lojistik Mevzuatı

Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları

Lojistik Yönetimi

Pazarlama ve Lojistik

Pekin-Londra Demir İpekyolu

Sağlık Lojistiği

Sektörel Analizler

Sosyal Sorumluluk

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ticaret Hukuku

Turizm Lojistiği

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Güvenlik

Uluslararası Ticarette Denizyolu

Uluslararası Ticarette Yeni Trendler

Enformasyon Lojistiği

Kombine Taşımacılık

Endüstri 4.0

Stok Yönetimi

E- Ticaret

İnovasyon

Antrepolar ve Uluslararası Depolama Yönetimi

Ağ tasarımı

Bitki, Ağaç ve Canlı Hayvan Lojistiği

Çevik Lojistik

Dağıtım Yönetimi

Demiryolu Lojistiği

Depo Yönetimi

Dış Kaynak Kullanımı (3PL, LLP, 4PL)

Dış Ticaret ve Gümrük

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Girişimcilik ve Uluslararası Yatırım Yönetimi

Helal Lojistik

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsani Yardım/Afet Lojistiği

İntermodal Lojistik

Kalite Yönetimi

Kan, Hasta ve Organ (Lojistiği)Taşıması

Karma Taşımacılık Sistemleri

Kentsel Lojistik

KOBİ’ler ve Lojistik

TR90 Bölgesi’nin Lojistik Potansiyeli

Küresel ve Bölgesel Lojistik

Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri

Lojistik Eğitimi

Lojistik Merkezler/Köyler

Lojistik ve Tedarik Zİnciri Yönetiminde Trendler

Lojistik Yatırım Analizi

Lojistik Yönetimi

Malzeme Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR)

Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler

Pazarlama ve Lojistik

Performans Yönetimi

Risk ve Sigorta

Sektörel Uygulamalar

Serbest Bölgeler

Satın Alma ve Tedarik

Sosyal Sorumluluk

Stok Yönetimi

Stratejik Lojistik Planlama

Su Ürünleri Taşımacılığı

Sürdürülebilir Lojistik

Talep ve Arz Planlama

Tarihsel Süreç İçerisindeki Türkiye’deki Lojistik Merkezler

Taşımacılık Sistemleri ve Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme

Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)

Tersine Lojistik ve TZY

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Uluslararası İlişkiler

Üretim Lojistiği

Üretim Planlama ve Kontrol

Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi

Yalın Lojistik

Yenilikçilik (İnovasyon)

Yeşil Lojistik ve TZY

Yöneylem Araştırması Uygulamaları

Üretim Planlama ve Kontrol

Ekonomi

Çalışma Ekonomisi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bankacılık

Finans

Muhasebe

İnsan Kaynakları