Değerli Katılımcılar;

IV. Uluslararası Kafkasya – Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kongresinde sunulan bildiriler yeni akademik teşvik yönetmeliğine uygun olarak  tam metin  bildiri kitabında basılacaktır.