Kongre Bİldİrİ Yazım ve Gönderİmİne İlİşkİn Bİlgİler 

– Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir

– Bildiri özet ve tam metinleri için belirtilen tarihlere uyulması önemlidir

– Örnek bildiri şablonu için TIKLAYINIZ

– Bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmemelidir

– Bildiri özetlerinde tablo ve şekil kullanılmamalıdır

– Bildiri tam metinleri  6 sayfadan (özet ve kaynakça dahil) az olmamak koşuluyla gönderilebilir

– Sadece belirtilen mail adresinden gönderim yapılmalıdır

– Yazar adları özetlerde ve tam metinlerde mutlaka açık olarak yer almalıdır

– Kongrede sunulacak olan bildiriler yazarın kendine ait olsa da daha önce başka yerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır

– Kongredeki bildiri özetleri ön hakem değerlendirmesinden geçecektir.

– Gönderilen her bildiri özetinin kabul edilme zorunluluğu/garantisi yoktur

– Bir yazarın adı en fazla 3 bildiride (ilk isim ikinci isim vs fark etmemektedir)

– Her bildiri için her yazar(lar)a ayrı sertifika düzenlenecek ve düzenlenecek sertifika kadar katılım ücreti talep edilecektir.

– Tüm bildiriler ve bildiri özetleri kongre kitabında tam metin olarak basılacaktır. Bildiri sahipleri kendi sunumlarının basılmamasını öneremez.

– Tam metnin 12 sayfayı geçmemesine dikkat edilmelidir.

Özel Koşullar

– Bildiri yazarlarından hiçbiri kongreye katılmazsa, bildiri otomatik olarak kongre programından ve kongre kitabından çıkartılacaktır.

– Katılım belgesi sadece ücreti yatırılan bildirilerin yazarları için hazırlanacak ve sunum bitişlerinde oturum başkanlarınca teslim edilecektir.

– Sunumu yapılmayan bildirilerin yazarları ücret yatırıp kongreye katılsalar dahi sunum yapılmadığı için sertifika alamayacaklardır.

– Kongreye katılmayan yazar(lar) kongre ücretinin iadesini talep edemeyeceklerdir.